Ministerstwo informuje, że proceder „sprzedam koszty VAT – sprzedam faktury” polega na wystawianiu faktur dokumentujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze. Faktury te są następnie księgowane przez ich nabywcę, zwiększając kwotę naliczonego VAT oraz zmniejszając kwotę podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Bardzo często sprzedawca „wystawiając” fakturę korzysta z danych innych podmiotów gospodarczych bez ich wiedzy. Ten model działania dominuje w przypadku ogłoszeń internetowych. Oszust wprawdzie deklaruje, że dana faktura będzie zaksięgowana i wykazana w pliku JPK_VAT, w rzeczywistości jednak tak nie jest. Taka faktura jest niczym innym jak zadrukowaną kartką papieru.

Ministerstwo informuje, że handel fakturami jest nielegalny, oferentom i potencjalnym nabywcom takich faktur grozi (tak dla wystawcy jak i nabywcy) karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy aż do 25 lat.