Projekt określa szczegółowe wymagania dla pomieszczeń, w których są przechowywane materiały wybuchowe, broń, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym warunki lokalizacyjne i niezbędne zabezpieczenie techniczne tych pomieszczeń. Rozporządzenie definiuje pojęcie obiektu magazynowego oraz pomieszczenia magazynowego, magazynu bazowego, magazynu podręcznego, magazynu polowego. Określa wymagania techniczne dla obiektu magazynowego oraz wymagania w zakresie ich lokalizacji. Szczegółowe kryteria i warunki lokalizacji, wyposażenia, wymagań konstrukcyjnych, materiałów, z których budynki mają być wybudowane, określają załączniki nr 1, 2 i 4. Wskazują one także, w jaki sposób budynki mają być zabezpieczone.