Ustawą z 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która stanowi rozszerzenie tarczy antykryzysowej wprowadzono m.in. zmiany do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 55 ustawy z 9.4.2020 r.).

Minister finansów będzie mógł decydować o zmianie właściwości organów Krajowej Administracji Skarbowej. Takie uprawnienia wynikają z dodanego ust. 5a do art. 11 ustawy o KAS. Zgodnie z tym przepisem minister finansów może w drodze rozporządzenia określić niektóre zadania KAS, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju lub jego części przez odpowiednio dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania, uwzględniając potrzebę właściwej organizacji wykonywania zadań. Ma to usprawnić obsługę klientów KAS, którzy będą mogli załatwiać swoje sprawy w dowolnej izbie administracji skarbowej, urzędzie skarbowym czy urzędzie celno-skarbowym.