Indywidualny mikrorachunek podatkowy

Numer swojego mikrorachunku podatkowego można wygenerować na stronie:

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Można go również uzyskać w dowolnym urzędzie skarbowym. Jego wygenerowanie i prowadzenie nie wiąże się z żadnymi kosztami. W celu wygenerowania numeru wystarczy podać:

1) swój PESEL, gdy jest się osobą fizyczną (nie prowadzi działalności gospodarczej
lub nie jest się zarejestrowanym podatnikiem VAT) lub

2) NIP w przypadku organizacji (prowadzi się działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT lub jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne).

Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – tzn. nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Ministerstwo radzi, aby nie korzystać z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one bowiem próbą wyłudzenia. Mikrorachunek podatkowy będzie składać się z 26 znaków i oprócz indywidualnego identyfikatora podatkowego, musi zawierać cyfry 1010 0071 222.

Numer indywidualnego mikrorachunku zawsze będzie taki sam, nawet gdy podatnik zmieni adres zamieszkania, właściwość urzędu skarbowego czy nazwisko.

Brak numeru PESEL i NIP

Każdy podatnik w Polsce powinien mieć identyfikator podatkowy – PESEL albo NIP. Jeśli jednak np. czeka na decyzję o jego przyznaniu, to trzeba będzie wpłacić należność na mikrorachunek podatkowy urzędu skarbowego podatnika, zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych, które będzie opublikowane w grudniu tego roku. W takim przypadku trzeba będzie podać w przelewie numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, aby urząd skarbowy mógł zidentyfikować wpłacającego i prawidłowo rozliczyć wpłatę.

Dotychczasowe rachunki

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne tylko do 31.12. 2019 r. Zatem bez indywidualnego mikrorachunku podatkowego od 1.1.2020 r. nie będzie można zapłacić należności z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.

Wpłata podatków innych niż PIT, CIT i VAT

Podatki inne niż PIT, CIT i VAT należy wpłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie z obwieszczeniem w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych, które będzie opublikowane w grudniu. Będą w nim również szczegółowe objaśnienia, na który rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Ponadto, mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Natomiast zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na ROR podatnika.