Mediacja to sposób na wypracowanie przez strony rozwiązania sporu, w drodze dobrowolnych, poufnych rozmów prowadzonych przy udziale bezstronnej osoby – neutralnego mediatora, który wspiera przebieg komunikacji, łagodzi napięcia i pomaga w osiągnięciu porozumienia, a także w zawarciu ugody.

W mediacji nie ma przegranych. Dlaczego warto?

• jest korzystna finansowo,

• oszczędza czas – zwykle nie trwa dłużej niż 3 miesiące,

• strony same decydują o sposobie rozwiązania sporu,

• jest poufna – mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się podczas mediacji,

• może odbywać się przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Ugoda zawarta podczas mediacji (w tym mediacji online), zatwierdzona przez sąd, podlega wykonaniu tak, jak orzeczenie sądu.

W Polsce oprócz świętowania Międzynarodowego Dnia Mediacji, organizowany jest również Tydzień Mediacji, w którego część wchodzi MDM. W tym czasie organizowane są konferencje promujące instytucję mediacji, specjalne dyżury mediatorów oraz konkursy mające na celu przybliżenie idei pokojowego rozwiązywania sporów obywatelom.

 

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości