Informacja ze strony: https://www.gov.pl/web/finanse/sporzadzanie-sprawozdania-finansowego-w-czasie-epidemii-koronawirusa:

Epidemia COVID-19 w Polsce przypadła na okres sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez jednostki stosujące przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Aby zapewnić prawidłową realizację tego obowiązku, 31 marca 2020 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Ze względu na wyjątkową sytuację, w jakiej znalazły się jednostki i ich kierownicy w trakcie sporządzania sprawozdania finansowego, na stronie internetowej MF zamieściliśmy informacje przydatne podczas sporządzania i badania sprawozdania finansowego (zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego) (przyp. red. patrz: https://www.gov.pl/web/finanse/sporzadzanie-sprawozdania-finansowego-w-czasie-covid-19).

Dodatkowo w specjalnej zakładce (przyp. red: patrz: https://www.gov.pl/web/finanse/sprawozdania-finansowe-w-czasie-covid-20) będziemy publikować odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące:

  • sporządzania sprawozdania finansowego w czasie trwania epidemii, 
  • ewidencji w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych, które wynikają ze skorzystania przez jednostki z rozwiązań przewidzianych w pakiecie tarczy antykryzysowej i finansowej.

Pytania można zgłaszać na adres [email protected].

Źródło: www.gov.pl