Jak czytamy na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/polska-dolaczyla-do-paneuropejskiego-funduszu-gwarancyjnego-dot-covid-19

Głównym celem funduszu jest finansowanie operacji o wysokim profilu ryzyka. Bank skorzysta przy tym z pokrycia ryzyka w ramach gwarancji udzielonych przez państwa członkowskie.

Fundusz będzie mieć określone, indywidualne cele i kryteria kwalifikowalności. Okres inwestycji Funduszu będzie trwać do końca 2021 r. z możliwością przedłużenia.

Wsparcie będzie oparte na instrumentach finansowych, które będą wdrażane zgodnie z potrzebami i we współpracy z krajowymi instytucjami finansowymi oraz bankami rozwoju (w Polsce – Bank Gospodarstwa Krajowego).

Jak wygląda wsparcie finansowe

Udział Polski w Funduszu otworzy możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego przez polskie podmioty, które zmagają się ze skutkami pandemii COVID-19. Wsparcie to będzie udzielane bezpośrednio lub pośrednio przez krajowe instytucje finansowe, takie jak:

  • banki komercyjne,
  • instytucje finansowe i gwarancyjne, mikrofinansowe oraz rozwojowe,
  • spółki leasingowe, fundusze kapitałowe (venture capital),
  • spółki celowe i prywatne fundusze kredytowe itp.

Będą one korzystać z takich instrumentów, jak: pożyczki, inwestycje kapitałowe i quasi-kapitałowe, udziały w ryzyku, zakup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz gwarancje.

Więcej informacji na stronie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (strona w jęz. angielskim) (przyp. red.: https://www.eib.org/en/press/all/2020-126-eib-board-approves-eur-25-billion-pan-european-guarantee-fund-to-respond-to-covid-19-crisis.htm).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z warszawskim biurem EBI (strona w jęz. angielskim) (przyp. red.: https://www.eib.org/en/infocentre/contact/offices/ue/poland.htm).

Źródło: www.gov.pl/web/finanse