Rezultatem prac IX FCT są 3 nowe rekomendacje, które dotyczą: opisu metody marży transakcyjnej netto (TNMM), opisu metody ceny odprzedaży oraz interpretacji i zakresu stosowania przepisów o restrukturyzacji w obszarze cen transferowych.

Forum jako platforma współpracy

Wiceminister Jan Sarnowski podkreślił, że Forum umożliwia efektywną współpracę między podatnikami i doradcami podatkowymi a administracją podatkową. O potrzebie dalszego prowadzenia otwartego dialogu między nimi, który sprzyja przejrzystości i budowie zaufania, zapewnili uczestników również inni przedstawiciele MF: dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Aleksander Łożykowski i dyrektor Departamentu Prawnego Aleksandra Ostapiuk.

3 nowe rekomendacje FCT

Uczestnicy Forum po dyskusji zaakceptowali rezultaty prac grup roboczych nr 3 i 4, tj. rekomendacje dotyczące:

  • opisu metody marży transakcyjnej netto (TNMM),
  • opisu metody ceny odprzedaży oraz
  • interpretacji i zakresu stosowania przepisów o restrukturyzacji w obszarze cen transferowych.

Dziękujemy członkom grup roboczych, a także wszystkim uczestnikom Forum, za wysiłek i zaangażowanie w przygotowanie rekomendacji i zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Forum pełni rolę zespołu opiniodawczo-doradczego przy ministrze finansów. MF może wykorzystać rekomendacje, opinie i analizy opracowane przez FCT w pracach, które dotyczą usprawnienia i uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

Informacja o cenach transferowych (TPR)

Uczestnicy Forum zostali zapoznani ze statusem prac nad modyfikacjami schematu (struktury logicznej) oraz formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych (TPR) na 2019 rok. Zmodyfikowane wersje formularzy interaktywnych obowiązywać będą dla informacji o cenach transferowych składanych za rok podatkowy (obrotowy) rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r. Planowane jest także wydanie zestawienia pytań i odpowiedzi do formularzy TPR-C i TPR-P, mające na celu ułatwienie podmiotom powiązanym prawidłowe wypełnienie informacji o cenach transferowych i jej złożenie.

Dalsze prace grup roboczych

Grupa robocza nr 3 będzie kontynuować prace nad rekomendacjami w zakresie pozostałych metod weryfikacji cen transferowych. Z kolei grupa robocza nr 4, w związku z przyjęciem rekomendacji dotyczącej restrukturyzacji, zakończyła swoje prace, a jej uczestnicy odebrali podziękowania ministra finansów Tadeusza Kościńskiego za wkład w prace Forum.

Podczas Forum dyskutowano także o efektach prac pozostałych grup roboczych, które dotyczą:

  • doboru wskaźnika rentowności i metody weryfikacji do danych porównawczych oraz statystycznych aspektów sporządzania analizy porównawczej – grupa robocza nr 1,
  • wykorzystania metod kalkulacji cen transferowych do kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP (tzw. IP Box) – grupa robocza nr 5 w zakresie metodyki i grupa robocza nr 6 w zakresie przykładów kalkulacji takiego dochodu.

Grupa robocza nr 1 będzie dodatkowo kontynuować swoje prace dotyczące informacji o cenach transferowych (TPR).

Na kolejnym posiedzeniu FCT zostaną przedstawione postępy prac w wymienionych obszarach.

Podczas posiedzenia Forum zapowiedziano również powołanie kolejnych grup roboczych. Będą one uczestniczyć w konsultacjach projektów objaśnień podatkowych do obowiązujących przepisów w zakresie cen transferowych. Chodzi o:

  • zagadnienia ogólne (definicje),
  • korekty cen transferowych.

Kiedy następne posiedzenie Forum

Kolejne posiedzenie FCT jest planowane na czerwiec 2020 r.

Termin posiedzenia zostanie podany w komunikacie na stronie internetowej MF – co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Szczegółowy opis kwalifikacji na FCT znajduje się w par. 5 zarządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych.

Przypominamy, że kwalifikacja uczestników FCT następuje wyłącznie po publikacji komunikatu, na podstawie kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem zasad kwalifikacji podanych w ogłoszeniu. Informujemy też, że zgłoszenia na posiedzenie Forum, przesłane przed publikacją komunikatu, nie będą uwzględniane.


Materiały

Rekomendacje Forum Cen Transferowych dotyczące opisu metody marży transakcyjnej netto

Rekomendacje Forum Cen Transferowych dotyczące opisu metody ceny odprzedaży

Rekomendacje Forum Cen Transferowych dotyczące interpretacji i zakresu stosowania przepisów Rozdziału 4 Rozporządzenia TP

Uwaga: Wszystkie materiały dostępne na stronie źródłowej

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/ix-forum-cen-transferowych-z-3-nowymi-rekomendacjami