Znowelizowane przepisy wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z 1.4.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 576)

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), nie będą musiały być wykazywane odrębnie w nowym JPK_VAT do 31 grudnia 2020 r.

Należy pamiętać, że faktura uproszczona to paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro), który zawiera numer NIP nabywcy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/faktury-uproszczone-a-jpkvat