Zgodnie z nową polityką prywatności META do 26 czerwca br. użytkownicy Facebooka mogli wypełnić specjalny formularz i wyrazić sprzeciw wobec takiego wykorzystania ich danych osobowych. Jego uwzględnienie obwarowane było jednak pewnymi obostrzeniami, np. koniecznością wskazania uzasadnienia.

Skargi na nową politykę prywatności za sprawą organizacji NOYB (None Of Your Business), znanej też jako Europejskie Centrum Praw Cyfrowych, trafiły do 11 organów ochrony danych, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej treści RODO po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj

Irlandzki organ ochrony danych będzie kontynuował prowadzenie rozmów ze spółką META w niniejszej kwestii. Będzie też informował o wynikach tych rozmów pozostałe organy ochrony danych.

„Stosowanie przepisów RODO powinno być jednakowe w całej Unii Europejskiej, dlatego także działania UODO w tej sprawie muszą być zharmonizowane z tymi, jakie podejmują inne organy, w tym irlandzki organ nadzorczy, który jest wiodącym w tej sprawie z uwagi na lokalizację siedziby przedstawicielstwa spółki META” – mówi Mirosław Wróblewski, prezes UODO.

Prezes UODO zaznacza, że przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji musi się odbywać z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych i organy nadzorcze będą wspólnie podejmować działania i wspierać się w sytuacji, gdy będzie istniało ryzyko dla naruszenia prywatności osób, których dane dotyczą.

Źródło: https://uodo.gov.pl