Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy jest obecnie na etapie uzgodnień. Jak tłumaczy resort lekarze medycyny pracy poradzą sobie z samodzielną oceną podstawowych parametrów, którymi do tej pory zajmowali się specjaliści – wynika to ze zmienionego kilka lat temu programu specjalizacji. Dzięki tej zmianie resort chce zoptymalizować dostęp do badań profilaktycznych i zracjonalizować sposób ich przeprowadzania. Po wejściu w życie nowych przepisów badania specjalistyczne będą się odbywać tylko wówczas, gdy lekarz medycyny pracy uzna to za konieczne.

Projekt zmian w przepisach został poprzedzony analizami Ministerstwa Zdrowia. Analiza ponad 4000 pracowników narażonych na hałas wykazała, że jedynie 4% z nich wymagało badań otolaryngologicznych. To nie wszystko, bo analizy ponad 5000 badań przeprowadzonych w ciągu roku w placówce sprawującej opiekę nad pracownikami 360 zakładów o różnym profilu produkcji i usług wykazały, że wydanie orzeczeń poprzedziło 5100 konsultacji u specjalistów. Konsultacje stanowiły blisko 50% wszystkich kosztów tych badań. Zrezygnowanie ze znacznej części badań pozwoli ograniczyć koszty ponoszone przez pracodawców.

Resort wskazuje też, że do kosztów obecnego systemu należy doliczyć także czas, jaki pracownicy poświęcają na wykonanie badań, nie tylko w mniejszych miejscowościach, ale też w dużych miastach. Do projektu są dołączone wskazówki metodyczne do przeprowadzania badań profilaktycznych (stanowią załącznik do projektu), np. badania dotyczące drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka powinny być robione co cztery lata, a u osób narażonych na działanie pola elektromagnetycznego – do 45. roku życia co cztery lata, a później co dwa lata.