Z dniem 19.7.2018 r. weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia z 12.7.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1383).

W załączniku nr 5 do rozporządzenia dotyczącym rehabilitacji leczniczej wprowadzono zmiany dotyczące fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodkach/oddziałach dziennych, rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz w przypadku rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu, mowy i wzroku.

W załączniku nr 7 do rozporządzenia dotyczącym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży podwyższono punktację za lokalizację gabinetu stomatologicznego w szkole lub szkole specjalnej i innej placówce specjalnej, obniżono punktację za kryterium realizacji umów w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz zmieniono punktację kryteriów, mając na celu zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez gabinety szkolne.