Nowe przepisy dają możliwość producentom kas przygotowania się do nowych regulacji, dotyczących kas on-line, które przewidziane są w zmianach do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm. dalej: VATU), które mają zacząć obowiązywać od 1.10.2018 r.

Głównym celem wydania nowego rozporządzenia, dotyczącego kas rejestrujących jest umożliwienie emisji dokumentów fiskalnych i niefiskalnych w dwóch formach: elektronicznej (z wykorzystaniem interfejsu komunikacyjnego za pośrednictwem Internetu) i papierowej. Dotychczasowe przepisy umożliwiały jedynie wydruk takich dokumentów. Teraz będzie istnieć możliwość współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, co ma zwiększyć akceptację płatności bezgotówkowych.

Rozporządzenie umożliwia produkcję nowego typu urządzeń kasowych, do wprowadzenia których zobowiąże podatników projektowana zmiana do VATU, która ma zacząć obowiązywać od 1.10.2018 r.

Nowe przepisy rozporządzenia nie oznaczają natychmiastowego obowiązku wymiany starych kas fiskalnych. Potwierdzenia o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych dla kas rejestrujących przez kasy rejestrujące z papierowym zapisem kopii zachowają bowiem moc przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do 31.12.2018 r. Natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii, czyli kasy rejestrujące konstrukcyjnie dostosowane do sporządzania kopii drukowanych dokumentów fiskalnych i wydruków niefiskalnych w postaci zapisu na informatycznych nośnikach danych będą mogły być stosowane jeszcze przez kilka lat, najprawdopodobniej do 31.12.2022 r.