Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie to elektroniczny rejestr dotyczący prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, który będzie także platformą dla uczestników postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Ponadto, Krajowy Rejestr Zadłużonych zastąpi Centralny Rejestr Upadłości i Restrukturyzacji, który został przewidziany w prawie restrukturyzacyjnym, jednak Ministerstwo Sprawiedliwości zrezygnowało z tego projektu i podjęło decyzję o utworzeniu Krajowego Rejestru Zadłużonych. Rejestr ten ma również zawierać dane zawarte dotychczas w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych rejestr ten miał zacząć funkcjonować od 1.12.2020 roku, niemniej jednak jego uruchomienie odbędzie się 1.7.2021 r.