Od 30.3.2019 r. obowiązują dwa rozporządzenia: rozporządzenie Ministra Finansów z 28.3.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2019 r. poz. 599) i rozporządzenie Ministra Finansów z 28.3.2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2019 r. poz. 600).

Wydanie nowych rozporządzeń jest związane z uchyleniem dotychczasowych upoważnień ustawowych do wydania rozporządzeń. Wydanie rozporządzeń nie jest związane z dokonaniem przeglądu i aktualizacji listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Listy tych krajów i terytoriów określone w rozporządzeniach nadal obejmują 26 krajów i terytoriów, które ministerstwo finansów uznaje za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatków dochodowych.