Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego będzie kosztowne dla wielu właścicieli lokali użytkowych w blokach. Będą musieli do nich dopłacać. Podobnie może być w wypadku spółdzielni mieszkaniowych. Wydaje się jednak, że jeżeli chodzi o deweloperów to nie wszystkie firmy dopłacą do uwłaszczenia lokali użytkowych. Nad stosownymi regulacjami pracuje właśnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad projektem umożliwiającym szybszą sprzedaż mieszkań. Samorządy będą mogły wydawać dodatkowe zaświadczenia, potwierdzające jedynie fakt uwłaszczenia całego gruntu z budynkiem ze sprzedawanym mieszkaniem. Ministerstwo idzie na rękę deweloperom w ten sposób, że prawo użytkowania wieczystego w nowym bloku przekształci się z mocy prawa we własność dopiero z chwilą wpisu do księgi wieczystej odrębnej własności ostatniego mieszkania w bloku. W tym wypadku przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność wydłuży się w czasie.

W ten sposób wielu deweloperów uniknie obowiązku dopłacania w związku z pomocą de minimis, gdyż zdąży się pozbyć lokali użytkowych. Oznacza to, że jeżeli na skutek przekształcenia dojdzie do przekroczenia limitu tej pomocy, to przedsiębiorca będzie dopłacał różnicę między wartością rynkową gruntu podlegającego przekształceniu a sumą rocznych opłat przekształceniowych. Dotknie to wielu właścicieli lokali użytkowych.

Ważne
Obecnie limit pomocy wynosi dla firm maksymalnie 200 tys. euro w okresie trzech lat kalendarzowych. Wyjątkiem są przedsiębiorstwa z sektora drogowego transportu towarów, gdzie wynosi on do 100 tys. euro. Firmy w aglomeracjach będą musiały wpłacać nadwyżkę ponad tę kwotę do kasy gminy lub starostwa. Uregulowania o pomocy de minimis nie zawierają żadnego wyłączenia dla spółdzielni. Będą więc miały zastosowanie także do spółdzielni mieszkaniowych, a nie tylko przedsiębiorców. A wtedy na dopłatę będą składać się już spółdzielcy, a nie przedsiębiorcy.