Dnia 18.4.2020 r. obowiązują przepisy nowelizacji ustawy o tarczy antykryzysowej, które wprowadzają zmiany w zasadach ubiegania się o zwolnienie ze składek ZUS.

Przypomnijmy, że przepisy antykryzysowe umożliwiają wnioskowanie o zwolnienie ze składek ZUS za okres trzech miesięcy, tj. marzec, kwiecień i maj 2020 roku.

Ze zwolnienia skorzysta więcej firm 

Przepisy w dotychczasowym brzmieniu ograniczały krąg uprawnionych do zwolnienia przedsiębiorców. O zwolnienie wnioskować mogły bowiem jedynie te osoby, które działalność gospodarczą prowadziły przed dniem 1 lutego 2020 roku. Nowe przepisy przesuwają tę graniczną datę na dzień 1 kwietnia. Oznacza to, że w nowym stanie prawnym, zwolnienie z ZUS przysługiwać będzie również tym firmom, które zaczęły prowadzenie działalności w lutym lub marcu 2020 roku.

Zwolnienie z ZUS dla firm zatrudniających więcej niż 9 osób

Obowiązujące dotychczas przepisy tarczy antykryzysowej zwalniały ze składek ZUS jedynie tych przedsiębiorców, którzy zatrudniali nie więcej niż 9 pracowników. Większe firmy zostały natomiast – w pierwszej wersji tarczy – całkowicie wykluczone z tego rozwiązania.

O propozycji rozszerzenia zwolnienia ze składek ZUS dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników pisaliśmy już w zeszłym tygodniu. Pierwotna propozycja zakładała jednak, że w przypadku firm zatrudniających przynajmniej 10 pracowników, zwolnieniem objęte zostaną jedynie składki należne za pierwszych 9 pracowników. Propozycja ta ostatecznie uległa jednak znacznej modyfikacji.

Zgodnie z uchwalonymi przepisami, firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników będą mogły skorzystać ze zwolnienia składkowego w odniesieniu do wszystkich zatrudnianych pracowników. Zwolnienie obejmie jednak 50% łącznej kwoty należnych składek ZUS.

Zwolnienie z ZUS jednak nie dla wszystkich samozatrudnionych

Przypomnijmy, że przepisy tarczy antykryzysowej ograniczają możliwość zwolnienia ze składek ZUS również w przypadku osób samozatrudnionych. O zwolnienie z ZUS wnioskować mogą bowiem jedynie te osoby, których miesięczne przychody nie przekraczają kwoty 15 681 zł. Taki limit powoduje, iż ze zwolnienia w praktyce wykluczone zostały m.in. niemal wszystkie jednoosobowe firmy działające w branży handlowej.

W trakcie prac nad nowelizacją ustawy, kilkukrotnie zapowiadano przyjęcie poprawki, zgodnie z którą limit przychodów dla osób samozatrudnionych miał zostać zniesiony. Niestety, w ostatecznej treści przepisów taka zmiana nie została zawarta. Zwolnienie ze składek ZUS dla osób samozatrudnionych wciąż uzależnione będzie zatem od wysokości osiąganych przychodów. Co ciekawe, limit przychodów został jednak całkowicie zniesiony w przypadku wnioskowania o świadczenie postojowe.

Składki zapłacone zostaną zwrócone

Nowe przepisy wprowadzają jednak dodatkowy mechanizm, który może okazać się niezwykle istotny dla firm, które do tej pory zwolnieniu nie podlegały i dopiero teraz uzyskały taką możliwość. Firmy takie, w większości przypadków, zapłaciły już bowiem należne składki za miesiąc marzec. I dopiero po uiszczeniu tych składek uzyskały – na podstawie nowych przepisów – możliwość zwolnienia.

Nowelizacja ustawy wprowadza zasadę, że składki za miesiąc marzec również podlegają zwolnieniu, nawet wówczas gdy zostały już zapłacone. W takim przypadku, przedsiębiorcy uzyskają zwrot opłaconych już składek.

Źródło:

www.zus.pl