Przypomnijmy, że zwolnienie ze składek ZUS zostało wprowadzone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej i obejmowało okres od marca do maja 2020 roku. Z opłacania składek ZUS zwolnione zostały wówczas wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które były płatnikami składek dla innych osób. W przypadku zaś osób samozatrudnionych, zwolnienie objęło tych przedsiębiorców, których przychody nie przekraczały kwoty 15681 zł.

Ostatnim miesiącem zwolnienia ze składek ZUS był miesiąc maj. Oznacza to, że składki ZUS za miesiąc czerwiec (z terminem płatności w lipcu) przedsiębiorcy muszą już opłacać na normalnych zasadach, według obowiązujących przed epidemią stawek.

Okazało się jednak, że wielu przedsiębiorców – działających w szczególnie wrażliwych branżach – zostało dotkniętych skutkami epidemii w sposób długotrwały, w związku z czym 3-miesięczne zaledwie zwolnienie okazało się być niewystarczającym. Wiele firm znajduje się bowiem obecnie w tak samo złej sytuacji, w jakiej znajdowało się na początku epidemii.

W odpowiedzi na tę sytuację, Ministerstwo Rozwoju już w zeszłym tygodniu sygnalizowało, że jeszcze w lipcu uchwalone zostaną przepisy wydłużające o kolejne 3 miesiące zarówno okres zwolnienia z ZUS, jak i okres pobierania świadczenia postojowego.

Zwolnienie z ZUS aż do października

Zgodnie z zapowiedziami wydłużone zwolnienie ze składek ZUS obejmie ostatecznie przedsiębiorców działających w następujących branżach (wg klasyfikacji PKD):

  • 79.90.A – piloci wycieczek i przewodnicy 
  • 93.19.Z – w zakresie, w jakim odnosi się do przewodników górskich 
  • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych 
  • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
  • 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

Niewykluczone jednak, że w trakcie prac nad ustawą, katalog osób uprawnionych do zwolnienia może jeszcze ulec rozszerzeniu.

Przedłużone zwolnienie ze składek ZUS obejmie okres od lipca do września 2020 roku. Objęci nim przedsiębiorcy nie będą zatem musieli płacić składek ZUS do października włącznie. Pierwsze składki zapłaciliby więc dopiero w listopadzie 2020 roku.

Świadczenie postojowe na kolejne 3 miesiące

Zgodnie z planowanym projektem ustawy, wydłużeniu ulegnie również okres pobierania świadczenia postojowego. Również i w tym przypadku, okres ten wydłużony zostanie o kolejne 3 miesiące.

Możliwość uzyskania tzw. dodatkowego świadczenia postojowego dotyczyć będzie jednak tylko tych osób, które wykonują działalność w zakresie „Pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego” (PKD 49.39.Z).

Więcej firm skorzysta ze świadczenia postojowego

Nowe przepisy wprowadzają również możliwość uzyskania świadczenia postojowego przez tych przedsiębiorców, którzy do tej pory nie mogli z niego skorzystać.

Zgodnie z nowymi zasadami, świadczenie postojowe będą mogły uzyskać również te osoby, które prowadzą działalność sezonową i zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 roku. W tym przypadku, prawo do świadczenia postojowego uzyskają osoby, które prowadzą działalność w zakresie:

  • 79.90.A – piloci wycieczek i przewodnicy 
  • 93.19.Z – w zakresie, w jakim odnosi się do przewodników górskich 
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych 

Aby uzyskać prawo do świadczenia postojowego, należy jednak wykazać, że działalność ta stanowi główne źródło dochodu i ma charakter sezonowy (jest wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku).

Nowa ustawa ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu. Według zapowiedzi ministerstwa, nowe przepisy mogą zostać uchwalone w ciągu jednego dnia, na posiedzeniu Sejmu w dniu 22 lipca.

Źródło:

www.zus.pl