Przypomnijmy, że tzw. dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony został w marcu 2020 roku w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół z powodu epidemii koronawirusa.

Od 12 marca dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest rodzicom każdego dziecka, które nie ukończyło 8 roku życia, w przypadku gdy placówka do której uczęszczało dziecko (żłobek, przedszkole lub szkoła) zostało zamknięte z powodu epidemii.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy był wielokrotnie wydłużany w drodze kolejnych ustaw i rozporządzeń. W międzyczasie rozszerzeniu uległ również katalog przypadków, w których zasiłek przysługuje rodzicom dziecka. To rozszerzenie zasiłku miało związek z częściowym otwarciem przedszkoli od 6 maja 2020 roku. Od tego dnia świadczenie przysługiwało już nie tylko w przypadku zamknięcia placówki, ale również w przypadku gdy placówka została otwarta, lecz rodzice podjęli decyzję o nieposyłaniu dziecka do szkoły lub przedszkola.

Ostatnie rozporządzenie wydłużyło okres pobierania zasiłku do dnia 26 lipca 2020 roku. Zgodnie jednak z zapowiedziami rządu, po tym okresie zasiłek opiekuńczy nie będzie już więcej wydłużany. Oznacza to zatem definitywny koniec dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Decyzja rządu postawiła w trudnej sytuacji setki tysięcy osób, które wciąż sprawują osobistą opiekę nad dziećmi. Osoby takie, pomimo braku możliwości powrotu do pracy, nie będą bowiem już mogły dłużej otrzymywać tej, wprowadzonej na czas epidemii, rekompensaty finansowej z ZUS. Okazuje się jednak, że świadczenie z ZUS może takim osobom wciąż przysługiwać, ale na nieco zmienionych zasadach.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to nie wszystko

Po wprowadzeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego w czasie trwania epidemii, wiele osób zapomniało, że istnieje również zwykły zasiłek opiekuńczy, który funkcjonuje w polskim systemie świadczeń już od lat. Co istotne, świadczenie to przysługuje niezależnie od dodatkowego zasiłku wprowadzonego w marcu tego roku. Oznacza to, że po ustaniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wciąż mamy możliwość pobierania zwykłego zasiłku opiekuńczego, regulowanego przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Ten standardowy zasiłek opiekuńczy przysługuje zarówno rodzicom dziecka chorego, jak i dziecka, które nie może uczęszczać do przedszkola lub szkoły z powodu zamknięcia tej placówki. Rodzic, który nie może już dłużej pobierać dodatkowego zasiłku, może więc wystąpić z wnioskiem o wypłatę zwykłego zasiłku opiekuńczego.

Pamiętać jednak należy, że zwykły zasiłek opiekuńczy nie jest bezterminowy. Okres pobierania tego zasiłku jest bowiem limitowany i wynosi maksymalnie 60 dni w roku.

Źródło:

www.zus.pl