Dnia 18.4.2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy wprowadzają zmiany m.in. w zakresie przyznawania świadczenia postojowego wypłacanego przedsiębiorcom w czasie trwania epidemii koronawirusa.

Przypomnijmy, że na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów, warunkiem uzyskania świadczenia postojowego było spełnienie limitu przychodowego. Zasiłek przysługiwał przedsiębiorcy tylko wówczas, gdy przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był nie wyższy niż 15 595,74 zł.

Znowelizowane przepisy tarczy antykryzysowej znoszą ten limit. O zasiłek postojowy może więc wnioskować już każdy przedsiębiorca, niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Spełnione muszą być przy tym pozostałe warunki, które pozostają zmian. Jakie to warunki?

Po pierwsze, zasiłek wypłacany będzie jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 roku.

Po drugie, spełniony musi zostać warunek spadku przychodów. Choć sam limit przychodowy został zniesiony, to przedsiębiorca musi wykazać, że w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jego przychód był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc. Jeżeli więc wniosek o zasiłek postojowy składamy w kwietniu, to przychód z miesiąca marca musi być przynajmniej o 15% niższy od przychodu osiągniętego w lutym.

Świadczenie postojowe przysługuje również tym przedsiębiorcom, którzy zawiesili działalność gospodarczą po dniu 31 stycznia 2020 roku. W takiej sytuacji przedsiębiorca nie musi spełniać warunku spadku przychodów.

Zasiłek postojowy przysługuje 3-krotnie

Nowe przepisy zmieniają również liczbę możliwych wypłat zasiłku. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, świadczenie postojowe miało bowiem charakter jednorazowy. Zgodnie zaś z nowymi przepisami, zasiłek postojowy może być wypłacony przedsiębiorcy nawet 3-krotnie.

Wypłata kolejnego świadczenia postojowego uzależniona będzie od złożenia oświadczenia, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Ile wynosi zasiłek postojowy?

Wysokość zasiłku postojowego wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli 2080 zł.

Nieco inaczej kwota ta jest kalkulowana w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej. W tym przypadku bowiem zasiłek wynosi 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli 1300 zł. W przypadku tych osób nie musi być jednak spełnione kryterium dotyczące spadku przychodów.

Kwota wypłaconego zasiłku postojowego jest kwotą netto, a więc nie podlega opodatkowaniu ani oskładkowaniu.

Źródło:

www.zus.pl