W komunikacie, który można przeczytać na stronie www.gov.pl Ministerstwa podkreślają, że mając na względzie bezpieczeństwo młodzieży zalecają pracodawcom, by zwolnili ze świadczenia pracy w okresie „czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty” pracowników młodocianych, w tym uczniów, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Takie zalecenie ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że trwają prace legislacyjne nad włączeniem okresu zawieszenia zajęć do czasu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.