W związku z epidemią koronawirusa, rząd uruchomił cały szereg instrumentów pomocowych dla polskich firm. Najbardziej popularnym rozwiązaniem było 3-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS. Zwolnienie z ZUS obejmowało jednak tylko okres od marca do maja 2020 r. Już w lipcu przedsiębiorcy zapłacili więc ponownie składki według dotychczasowych stawek obowiązujących przed epidemią.

Przedsiębiorcy mogą jednak liczyć na kolejne zwolnienie z ZUS. Przepisy przedłużające zwolnienie ze składek zostały już uchwalone przez Sejm i prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu wejdą w życie. Z kolejnego zwolnienia składkowego skorzystają jednak tylko niektórzy przedsiębiorcy działający w określonych branżach.

Aktualnie dostępna pomoc dla przedsiębiorców nie sprowadza się jednak do samego tylko zwolnienia z ZUS. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często zapominają bowiem, że wciąż aktualne są inne programy pomocowe. Co więcej, pojawiają się wciąż nowe programy. Co ciekawe, niektóre z nich nie były dotąd szeroko nagłaśniane. A szkoda, bo dają one wciąż możliwość uzyskania sporych środków finansowych. I to całkowicie bezzwrotnych.

Bezzwrotne dofinansowanie do prowadzenia działalności (7 tys. zł)

Rozwiązaniem, które cieszy się chyba najmniejszą popularnością ze wszystkich programów pomocowych, jest możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach tego programu, osoby samozatrudnione wciąż mogą otrzymać nawet 7 tys. zł całkowicie bezzwrotnego dofinansowania.

Przypomnijmy, że dofinansowanie do kosztów działalności skierowane jest do firm, które nie zatrudniają żadnych pracowników.

Uzyskanie dofinansowania uzależnione jest od spadku przychodów. Przedsiębiorca powinien zatem wykazać, że jego łączne obroty, w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, są o przynajmniej 30% niższe w porównaniu do przychodów z analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim.

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania zależy od skali spadku przychodów i może wynieść od 1300 zł do 2340 zł. Co jednak istotne, dofinansowanie przyznane może zostać od razu na 3 kolejne miesiące, w związku z czym przedsiębiorca może otrzymać jednorazowo nawet 7 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania.

Świadczenie postojowe wciąż do wzięcia (6 tys. zł)

Wielu przedsiębiorców do tej pory nie wykorzystało przysługującej im możliwości 3-krotnej wypłaty świadczenia postojowego.

Przypomnijmy, że świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł miesięcznie wypłacane jest tym przedsiębiorcom, którzy wykażą spadek przychodów o przynajmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Następne dwie wypłaty świadczenia nie wymagają jednak wykazywania kolejnych spadków przychodu. Wystarczy bowiem oświadczyć, iż nasza sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Co więcej, wielu przedsiębiorców nie wystąpiło do tej pory o wypłatę żadnego świadczenia postojowego, mylnie sądząc, iż świadczenie dotyczyło jedynie przychodów z okresu od marca do maja 2020 roku. Tymczasem przepisy o świadczeniu postojowym wciąż obowiązują w takim samym zakresie, jak na początku epidemii. Oznacza to, że wnioski o świadczenie postojowe (zarówno te pierwsze jak i kolejne) można składać również w odniesieniu do aktualnych przychodów, tj. przychodów z czerwca a nawet lipca.

Zgodnie z przepisami, o świadczenie postojowe można wnioskować nawet 3 miesiące po zniesieniu stanu epidemii. Przypomnijmy, że stan epidemii do tej pory nie został zniesiony, co oznacza, że wnioski o świadczenie postojowe będziemy mogli składać jeszcze przez długi czas.

Jednorazowa wartość świadczenia postojowego wynosi 2080 zł. W przypadku 3-krotnego przyznania świadczenia, możemy otrzymać więc ponad 6 tys. zł bezzwrotnego świadczenia.

Kolejne 3 miesiące świadczenia postojowego (6 tys. zł)

W przypadku osób, które wykorzystały już 3-krotny limit wypłat świadczenia postojowego, pojawiła się nowa perspektywa. Znowelizowane przepisy tarczy antykryzysowej przewidują bowiem możliwość uzyskania zasiłku postojowego za kolejne trzy miesiące.

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługiwać będzie jednak tylko niektórym przedsiębiorcom, którzy działalność gospodarczą prowadzą w określonych branżach. Uzyskanie nowego świadczenia postojowego uzależnione będzie ponadto od spełnienia znacznie bardziej rygorystycznego spadku przychodów na poziomie aż 80%.

Przedsiębiorcy spełniający te warunki mają więc możliwość pobrania świadczenia postojowego łącznie za okres aż 6 miesięcy.

Dotacje na kapitał obrotowy (23,5 tys. zł)

W większości województw konkursy na bezzwrotne dotacje dla firm zostały już rozstrzygnięte. W niektórych regionach nabory wniosków o dotacje są jednak wciąż prowadzone.

Bezzwrotne dotacje to temat bardzo popularny w ostatnich tygodniach. A to za przyczyną niemałej kwoty, którą można uzyskać w ramach tego programu. Osoba samozatrudniona może bowiem otrzymać aż 7845 zł miesięcznie, przy czym dotacja wypłacana jest przez 3 miesiące. Oznacza to, ze łączna wartość bezzwrotnej dotacji wynosi aż 23,5 tys. zł.

Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest wykazaniem spadku przychodów o przynajmniej 30% w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Program bezzwrotnych dotacji wzbudza chyba największe emocje spośród wszystkich programów pomocowych. Nie tylko z powodu kwoty, ale również ze względu na fakt, iż za jego uruchomienie odpowiedzialne zostały poszczególne samorządy wojewódzkie. Marszałkowie niektórych województw, niestety nie uruchomili programu w ogóle. W innych zaś województwach określono odmienne zasady ubiegania się o dotację.

Bezzwrotna pożyczka (5 tys. zł)

Osoby, które do tej pory nie skorzystały z bezzwrotnej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, wciąż jeszcze mają taką możliwość. Przepisy nie określają bowiem końcowej daty programu, a Urzędy Pracy wciąż przyjmują nowe wnioski.

Bezzwrotna pożyczka w wysokości 5 tys. zł może zostać przyznana praktycznie każdemu mikroprzedsiębiorcy, po spełnieniu minimalnych warunków dotyczących m.in. okresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że pożyczka w wysokości 5 tys. zł ulega automatycznemu umorzeniu po 3 miesiącach od dnia jej zaciągnięcia. Jedynym warunkiem umorzenia jest kontynuowanie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia zaciągnięcia pożyczki.

Pożyczka płynnościowa z oprocentowaniem 0%

W ramach pomocy finansowej w związku z COVID-19, państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia właśnie kolejną edycję tzw. pożyczki płynnościowej. W jej ramach do przedsiębiorców trafi aż 1,1 mld zł. Kolejna, trzecia już pula środków w ramach pożyczki płynnościowej trafi do przedsiębiorców już w drugiej połowie września.

Pożyczka płynnościowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Każda firma może otrzymać nawet 15 mln zł pożyczki z oprocentowaniem 0%. Oznacza to, że przedsiębiorca zwróci bankowi jedynie sam kapitał, nie płacąc przy tym żadnych odsetek.

Pożyczki płynnościowe skierowane są do wszystkich firm, niezależnie od branży. Uzyskanie pożyczki nie jest uzależnione od konkretnego spadku przychodów, a jedynie od oświadczenia, że epidemia koronawirusa zagroziła płynności finansowej w firmie.

Źródło:

www.zus.pl