Przypomnijmy, że od dnia zamknięcia szkół i przedszkoli z powodu epidemii koronawirusa, rodzicom dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli przysługuje prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego. Wypłacany przez ZUS zasiłek opiekuńczy przysługuje bowiem nie tylko w przypadku choroby dziecka, ale również w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

O ile jednak w przypadku choroby, zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicowi do 14 roku życia dziecka, o tyle w przypadku zamknięcia placówki oświatowej, rodzice mogą liczyć na zasiłek z ZUS jedynie w przypadku dzieci, które nie ukończyły 8 lat.

W normalnej sytuacji, maksymalny okres, za który ZUS wypłaca zasiłek opiekuńczy, wynosi 60 dni w ciągu całego roku kalendarzowego. Przy czym łączny okres 60 dni przysługuje łącznie matce i ojcu dziecka.

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadzają wyjątkową zasadę, zgodnie z którą w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola czy żłobka z powodu epidemii koronawirusa, rodzicowi dziecka przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który nie wlicza się do wspomnianego wcześniej limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych, lecz przysługuje dodatkowo, ponad standardowy limit.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu epidemii koronawirusa przysługuje od dnia 12 marca 2020 roku, przy czym łączny okres pobierania zasiłku był już wydłużany kilkukrotnie. Ostatnia nowelizacja tarczy antykryzysowej wydłużyła okres pobierania zasiłku do dnia 24 maja. Obecnie okres ten został wydłużony odpowiednim rozporządzeniem do dnia 14 czerwca.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że okres ten zostanie wydłużony po raz kolejny, po uchwaleniu następnej wersji tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy zawarte w tzw. tarczy 4.0 wydłużają okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego do dnia 28 czerwca.

Oznacza to, że całkowity okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego wyniesie łącznie 109 dni, tj. od 12 marca do 28 czerwca 2020 roku.

Co istotne, z zasiłku będą mogły skorzystać również te osoby, które podejmą decyzję o nieposyłaniu dzieci do przedszkoli i szkół otwieranych odpowiednio 6 maja i 25 maja.

Przypomnijmy również, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, w celu uzyskania zasiłku nie muszą składać standardowego kompletu dokumentów (tj. formularzy ZUS Z-15A oraz ZUS Z-3b). Wnioskowanie o dodatkowy zasiłek opiekuńczy odbywa się w oparciu o uproszczony wniosek wysyłany na formularzu ZAS-58.

Źródło:

www.zus.pl