Od 16.5.2020 r. obowiązują nowe zasady udzielania pomocy finansowej polskim przedsiębiorcom.

Przypomnijmy, że jest to już trzecia wersja tarczy antykryzysowej. Nowe przepisy wprowadzają zmiany, które umożliwią większej liczbie przedsiębiorców skorzystanie m.in. ze świadczenia postojowego oraz bezzwrotnych pożyczek udzielanych z środków Funduszu Pracy.

Świadczenie postojowe na nowych zasadach

Przypomnijmy, że już druga wersja tarczy antykryzysowej wprowadziła istotne zmiany w zasadach przyznawania zasiłku postojowego. Poprzednia nowelizacja zniosła bowiem limit przychodów uprawniający do wnioskowania o świadczenie postojowe.

Przepisy, w brzmieniu obowiązującym od 18 kwietnia, umożliwiły przedsiębiorcom pobieranie świadczenia, bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Należało wówczas spełnić jedynie dwa pozostałe warunki:

  • spadek przychodów o przynajmniej 15% oraz 
  • działalność gospodarcza prowadzona przed dniem 1 lutego 2020 r. 

Najnowsza nowelizacja tarczy w praktyce znosi i ten ostatni warunek. Zgodnie bowiem z nowymi przepisami, data „1 lutego 2020 roku” zostaje zastąpiona datą „1 kwietnia 2020 roku”. W praktyce oznacza to więc, że świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł miesięcznie będą mogły uzyskać również te osoby, które działalność gospodarczą założyły pod koniec marca, a więc już po ogłoszeniu stanu epidemii.

Bezzwrotna pożyczka też ze zmianami

Rozszerzenie kręgu uprawnionych przedsiębiorców nastąpiło również w przypadku bezzwrotnej pożyczki w wysokości 5000 zł.

Przypomnijmy, że w przypadku tej formy pomocy, wymagany okres prowadzenia działalności gospodarczej był jedynym warunkiem, jaki musiał spełnić wnioskujący o pożyczkę mikroprzedsiębiorca. I również w tym przypadku zasady przyznawania ulegną liberalizacji.

Dotychczasowa data graniczna, tj. „1 marca 2020 roku”, w nowych przepisach została zastąpiona datą „1 kwietnia 2020 roku”. Podobnie zatem jak w przypadku świadczenia postojowego, także bezzwrotne pożyczki udzielane będą również tym osobom, które prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczęły już w czasie epidemii.

Źródło:

www.zus.pl