Od kwietnia 2017 r. na podstawie zmian do ustawy 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.) istnieje zakaz posiadania automatów do gier, za wyjątkiem enumeratywnie określonych podmiotów (uprawnieni posiadacze). Wyłączeniu spod zakazu posiadania automatów do gier podlegają producenci lub dystrybutorzy automatów do gier mający siedzibę na terytorium Polski, którzy dokonali zgłoszenia działalności w zakresie produkcji lub dystrybucji automatów do gier właściwemu dyrektorowi izby administracji skarbowej.

Przyjęte rozwiązania w rozporządzeniu, w ocenie ministerstwa, mają chronić społeczeństwo przed zagrożeniami związanymi z nielegalną ofertą gier na automatach. W tym celu wprowadzono kontrolę lokalizacji i przemieszczania automatu do gier hazardowych.

Zakres kontroli celno-skarbowej nad produkcją i obrotem automatami do gier stanowi jeden z elementów systemu zabezpieczeń pozwalających na eliminowanie możliwości nielegalnego urządzania gier na automatach.

Umożliwia się nadzór nad przepływem towaru (automatów do gier), którego posiadanie (co do zasady) podlega zakazowi – już od momentu produkcji czy obrotu.

W wydanym rozporządzeniu określono:

1) rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli,

2) szczegółowy sposób i tryb kontroli produkcji i obrotu automatami do gier,

3) tryb przekazywania i zakresu zgłoszeń/informacji, jakie podmioty prowadzące działalność w obszarze produkcji i obrotu automatami do gier hazardowych powinny przekazywać właściwym naczelnikom urzędów celno-skarbowych.