Prowadzone konsultacje podatkowe dotyczą stosowania zwolnienia od podatku VAT w przypadku usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi (art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) i b) ustawy o podatku od towarów i usług).Dla właściwego stosowania tego zwolnienia istotne jest właściwe rozumienie pojęcia „zarządzania” takimi funduszami.

Zakres konsultacji

W ramach konsultacji Ministerstwo Finansów chce uwzględnić doświadczenia i zebrać opinie o praktycznych aspektach stosowania zwolnienia z VAT usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi, w szczególności dotyczących:

  • zakresu czynności składających się na pojęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
  • opisu typowych czynności wykonywanych w celu zarządzania funduszami,
  • typowych modeli świadczenia/nabywania usług związanych z tym zarządzaniem (o ile takie istnieją),
  • relacji biznesowo -prawnych pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w wykonywanie czynności zarządzania funduszami,
  • typowych czynności wsparcia i obsługi wykonywanych przez podmioty trzecie na rzecz funduszy, a także ich opisów.

Przebieg i warunki uczestnictwa w konsultacjach

Opinie w konsultacjach można zgłaszać na adres [email protected] w terminie 14 dni od dnia opublikowania załączonego zawiadomienia.

Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów. Analizie będą poddane jedynie opinie zawierające szczegółowe uzasadnienie. Opinia wraz z uzasadnieniem powinna być sporządzona w wersji elektronicznej (dodatkowo zasadne jest załączenie wersji edytowalnej).

Przesłanie opinii oznacza zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu zgłaszającego opinię, za wyjątkiem danych osobowych. W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów