Usunięto zakłócenia w systemie elektronicznym obsługującym Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zapewnia Ministerstwo Finansów. Eliminacja usterek, którą ogłoszono w czwartek, oznacza, że będzie zastosowany mechanizm przedłużenia terminu na zgłaszanie danych o spółkach i ich wspólnikach według art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Oznacza to, że dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. ostatnim dniem na zgłaszanie danych będzie piątek 17 lipca.

Ustawowy termin mijał w poniedziałek 13 lipca, ale przesunięto go ze względu na zakłócenia w systemie zgłoszeń, uniemożliwiające dopełnienie obowiązku informacyjnego przez spółki.

CRBR to swoisty rejestr uczciwości, pozwalający ustalić, kto realnie posiada udziały w danej spółce.

—roch