W okresie od 23 do 29 marca 2020 r. zalecane jest stopniowe ograniczanie przyjęć, a od 30 marca br. wstrzymanie przyjęć pacjentów na zabiegi operacyjne wykonywane planowo. Chodzi tu w szczególności o następujące zabiegi:

  • endoprotezoplastyki dużych stawów,
  • duże zabiegi korekcyjne kręgosłupa,
  • zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej,
  • pomostowanie naczyń wieńcowych,
  • nefrektomia,
  • histerektomia.

Jak podkreśla NFZ, decyzja o odroczeniu terminu zabiegu powinna być podejmowana indywidualnie w odniesieniu do każdego pacjenta, u którego ma być wykonana operacja, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu klinicznego i ryzyk wynikających z przeprowadzenia leczenia operacyjnego w późniejszym terminie. Pacjentom, co do których zostanie podjęta decyzja o odroczeniu operacji, należy wyznaczyć kolejny termin zabiegu.

Źródło: nfz.gov.pl