Celem projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” jest zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć za granicą i wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami. Ministerstwo Rozwoju oczekuje, że działania te przyczynią się do wzrostu proeksportowego charakteru polskiej gospodarki.

W ramach projektu, udzielone zostaną – organizacjom zrzeszającym polskich przedsiębiorców – dotacje na częściowe opłacenie składek członkowskich wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych.

Beneficjenci zobowiązani będą do złożenia sprawozdań końcowych zawierających rozliczenie finansowe otrzymanych dotacji oraz informacje o podjętych działaniach i rezultatach tychże działań w 2020 r.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu realizowanego w 2020 roku znajdziesz „tutaj” (patrz: https://www.gov.pl/web/rozwoj/dotacje-dla-organizacji-przedsiebiorcowprzyp. red.)

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/nabor-wnioskow-na-dotacje-dla-organizacji-przedsiebiorcow-w-2020-r