Komunikat MC: Narodowy Plan Szerokopasmowy – zaktualizowany