Jedna z projektowanych decyzji dotyczy standardowych klauzul umownych do przesyłania danych do państw trzecich (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Z kolei drugi akt prawny odnosi się do standardowych klauzul umownych dla administratorów i podmiotów przetwarzających zlokalizowanych w UE (art. 28 ust. 7 RODO).

Akty wykonawcze wprowadzają środki zapewniające jednakowe wdrażanie prawa we wszystkich krajach UE. Konsultacje Komisji Europejskiej są publiczne i wszystkie zgłoszone opinie zostaną umieszczone na stronach internetowych KE. Z kolei stanowisko Prezesa UODO do projektów zostanie przygotowane wspólnie z pozostałymi członkami Europejskiej Rady Ochrony Danych i również zostanie przekazane KE.

Uwaga! Prezes UODO nie organizuje konsultacji, a jedynie informuje o nich, dlatego prosimy nie przesyłać opinii do Urzędu.

Dokumenty zawierające decyzje (w języku angielskim), a także linki do formularzy umożliwiających przesłanie opinii są dostępne pod adresami odpowiednio:

– projekt decyzji wykonawczej Komisji w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12741-Commission-Implementing-Decision-on-standard-contractual-clauses-for-the-transfer-of-personal-data-to-third-countries

– projekt decyzji wykonawczej Komisji w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi z siedzibą w UE

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12740-Commission-Implementing-Decision-on-standard-contractual-clauses-between-controllers-and-processors-located-in-the-EU