Nowe przepisy pozwolą na stosowanie do prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas mających postać oprogramowania, co ma zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych kosztów posiadania kas rejestrujących. Kasy te mają stanowić alternatywę dla użytkowanych dotychczas przez podatników kas rejestrujących.

Nowe kasy mogą być stosowane przez podatników VAT czynnych, jak i zwolnionych kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Projekt rozporządzenia określa wymagania techniczne dla kas mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania.