Od 1.5.2019 r. obowiązują nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji oraz warunków używania kas rejestrujących, a także warunków zorganizowania i prowadzeniu serwisu kas, w tym obowiązkowych przeglądów technicznych.