Kara dla policjantów w sprawie Stachowiaka podtrzymana

ORZECZENIE

Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji uznający funkcjonariuszy za winnych przekroczenia uprawnień znęcania się nad zatrzymanym.

Sprawa Igora Stachowiaka, zmarłego na wrocławskim komisariacie w maju 2016 r., stała się głośna po upublicznieniu przez „Superwizjer TVN” nagrań z kamery w policyjnym paralizatorze. Widać na nich, że mężczyzna był dwukrotnie rażony prądem, choć miał już założone kajdanki i nie mógł stawiać oporu. 21 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście uznał policjanta używającego tasera za winnego i skazał go na karę dwóch i pół roku pozbawienia wolności. Pozostali trzej funkcjonariusze też zostali uznani za winnych i skazani na dwa lata więzienia. Zarzuty dotyczyły przekroczenia uprawnień oraz znęcania się nad osobą pozbawioną wolności.

Od tego wyroku apelację wnieśli obrońcy oskarżonych oraz pełnomocnicy rodziny zmarłego. Udział w sprawie wzięła też Helsińska Fundacja Praw Człowieka (HFPC). 19 lutego sąd II instancji utrzymał wyrok w mocy oraz orzekł wobec oskarżonych zakaz wykonywania zawodu policjanta przez osiem lat (dla tego, który użył tasera) i sześć lat (dla pozostałych).

W ustnych motywach sąd wskazał, że funkcjonariusze działali na szkodę interesu publicznego, jakim jest prawidłowe działanie wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, oraz interesu prywatnego zatrzymanego przez jego nieludzkie i poniżające traktowanie, naruszenie godności oraz nietykalności cielesnej.

Sąd nie dopatrzył się natomiast związku przyczynowo-skutkowego między użyciem paralizatora a śmiercią Stachowiaka. Wbrew wnioskowi HFPC wskazał również, że w polskim prawie nie występuje pojęcie tortur, nie mogło więc ono zostać użyte do opisu czynu policjantów.

Zalecenia w związku ze sprawą Stachowiaka wydał także w 2017 r. Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu. ©℗

ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 19 lutego 2020 r., sygn. akt IV Ka1421/19

Szymon Cydzik
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności