Program, który zatwierdziła KE, zawiera wsparcie na łączną kwotę 7 500 000 000 zł (1 650 000 000 euro). Pieniądze trafią do dużych przedsiębiorstw oraz niektórych firm z sektora MŚP. Program jest częścią tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw, które dotknął kryzys, wywołany pandemią COVID-19.

Finansowanie może być udzielone w postaci:

– obejmowania lub nabywania przez PFR Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych, przy czym obejmowanie lub nabywanie musi odbywać się po spełnieniu Testu Prywatnego Inwestora lub na zasadzie pari passu z nowymi inwestorami;

– obejmowania przez PFR Instrumentów Kapitałowych w Reżimie Pomocy Publicznej, z zastrzeżeniem, że kwota finansowania PFR służy przywróceniu struktury kapitałowej naruszonej przez epidemię COVID-19.

W pierwszym przypadku (finansowania na zasadach rynkowych), pomoc ma zapewnić środki m.in. na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa czy realizację lub kontynuację inwestycji rozwojowych. Może wynieść nawet miliard zł oraz być udzielona nie później niż 31.12.2020 r.

W drugim przypadku – w Reżimie Pomocy Publicznej – jeśli wsparcie jest udzielane w transzach, to termin wydłuża się do 30.6.2021 r.

Finansowanie na zasadach pomocowych udzielane jest w wysokości zaakceptowanej przez PFR na podstawie analizy prognoz finansowych oraz pozwalającej na przywrócenie stabilnej struktury finansowania firmy do kwoty miliarda złotych. Może zostać przeznaczone m.in. na: wypłatę wynagrodzeń czy zobowiązania publiczno-prawne.

Finansowanie może przyjąć postać:

– nabycia udziałów lub akcji,

– warrantów subskrypcyjnych,

– obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje)

Programem będzie zarządzać PFR i stanowi on część tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw, którego budżet wynosi około 25 000 000 000 zł (5 500 000 000 euro). Tarcza dla dużych firm stanowi całość z tarczą dla MŚP, a wartość całego programu to 100 000 000 000 zł.