Do zadań PANA należy m.in. przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich w zakresie dotyczącym badań ustawowych, przeprowadzanie kontroli w firmach audytorskich w zakresie dotyczącym usług atestacyjnych innych niż badanie ustawowe lub usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu. Z listy, która jest załącznikiem do uchwały Rady Agencji wynika, że badaniu zostanie w tym czasie poddanych 248 instytucji. Wśród nich są także największe firmy audytorskie, m.in. Deloitte, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers czy KPMG.

Zgodnie z informacją na stronie PANA, w okresie stanu pandemii, kontrole mają być przeprowadzane zdalnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kontrolerzy będą przebywać w siedzibie Agencji i kontaktować się zdalnie z kontrolowaną firmą audytorską.

Kontrola firmy audytorskiej w siedzibie PAN jest możliwa po uzyskaniu zgody tej firmy. W przypadku zdalnego przeprowadzania kontroli (sposób przewidziany w art. 106 ustawy COVID-19) doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, imiennego upoważnienia udzielonego osobie kontrolującej, zawiadomienia o zakończeniu kontroli może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a dowodem doręczenia jest transmisja danych.

Pełną listę firm można znaleźć na stronie www.pana.gov.pl.