Z informacji ministerstwa wynika, że:

1) od 1.9.2019 r. dostępny jest jeden, bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT – który jest połączonym wykazem podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT;

2) do 31.12.2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji;

3) od 1.1.2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym;

4) wyszukiwarka: sprawdzenie statusu podmiotu w VAT (w tym interfejs API) będzie funkcjonowała do 31.12.2019 r. Po tym terminie usługa zostanie wyłączona.

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT jest to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Zawiera dane, które są istotne do weryfikacji kontrahentów, bezpieczeństwa transakcji i dochowania należytej staranności w biznesie. Przedsiębiorca uzyska wiedzę o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień oraz o tym, co działo się z jego kontrahentem na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Wykaz zawiera podstawowe dane, które pozwalają na weryfikację przedsiębiorcy, m.in.: nazwę firmy lub imię i nazwisko, numer NIP, status, REGON, numer w KRS, adres firmy, numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK.

Jak informuje ministerstwo, rachunki, które znajdują się w Wykazie, pobierane są z baz danych KAS. Są to numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, które przedsiębiorca podaje przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Skutki transakcji na rachunki spoza Wykazu

Od 1.1.2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT.

Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.

Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza Wykazu, ale zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w VAT.

Brak rachunku kontrahenta w Wykazie

W Wykazie udostępniane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W Wykazie nie ma rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (tzw. ROR).

Przedsiębiorca, który przyjmuje płatności powyżej 15 000 zł powinien sprawdzić w Wykazie, czy numery rachunków firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEiDG są prawidłowe.

Jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy, którego nie ma w Wykazie, a chciałby, żeby się tam znalazł powinien:

1) wpisać numer rachunku rozliczeniowego przy wypełnianiu formularza zmianowego w CEIDG,

2) poinformować urząd skarbowy (właściwy ze względu na siedzibę spółki) na formularzu NIP-8 (podmiot wpisany do KRS) lub NIP-2 (np. spółka cywilna) lub NIP-7 (osoba fizyczna nie podlegająca rejestracji w CEiDG).