Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców składających się na tarczę antykryzysową działa prężnie już od ponad 2 miesięcy. W tym czasie kwota przyznanego wsparcia sięgnęła już ok. 23,8 mld zł.

Jednym z instrumentów tarczy antykryzysowej jest dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP. Pracodawcy składający wnioski w ramach tego narzędzia robią to dwoma ścieżkami. Pierwsza z nich to objęcie pracownika tzw. przestojem ekonomicznym. Drugą możliwością jest obniżenie wymiaru czasu pracy. Do tej pory przyznano już ok. 4,95 mld zł na ochronę ponad 1,18 mln miejsc pracy.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również niskooprocentowane umarzalne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców do 5 tys. zł na pokrycie kosztów prowadzenia bieżącej działalności. Do tej pory przyznano już blisko 1,3 mln pożyczek w wysokości prawie ponad 6,4 mld zł.

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. To już blisko 2,2 mld zł przyznanego dofinansowania dla firm i organizacji zatrudniających 545 tys. osób.

Tarcza antykryzysowa to także świadczenie postojowe – dzisiaj otrzymuje je już ponad 1,4 mln osób, a łączna kwota świadczeń to już niemal 2,8 mld zł. Do tego dochodzi również zwolnienie ze składek ZUS na kwotę ponad 7,4 mld zł.

O tym, jak potrzebne jest wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej, najlepiej wiedzą korzystające z niego firmy.

Źródło:

www.gov.pl