Kto może przystąpić

Do udziału w Projekcie zapraszamy Przedsiębiorców, którzy:

  • są zainteresowani planowaniem rozwoju w oparciu o technologie asystujące i kompensacyjne oraz zasady projektowania uniwersalnego;
  • prowadzą działalność (co wynika z zapisów w CEiDG/KRS) związaną z produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonowanie może zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi lub projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi;
  • prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, jednakże przede wszystkim na terenie Makroregionu 4 tj. woj. śląskiego, opolskiego i łódzkiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (min. 70% Uczestników Projektu);


Terminy

W IV rundzie naboru obowiązują następujące terminy przyjmowania Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu ) w formie elektronicznej:

ROZPOCZĘCIE od dnia 20.05.2021 r. od godz. 8:00

ZAKOŃCZENIE do dnia 02.06.2021 r. do godz. 23:59

(tylko formularze przysłane w tym okresie „data/godzina” będą rozpatrywane w tej rundzie naboru)


Forma i miejsce składania dokumentów

Scan uzupełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu) w formie elektronicznej należy wysłać na adres skrzynki elektronicznej: [email protected]naplusie.eu

Etap składania dokumentów

PRZESŁANIE SCANU UZUPEŁNIONEGO I PODPISANEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA (wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu)

    • Dokument (scan) w formie elektronicznej należy wysłać na adres skrzynki elektronicznej [email protected] w okresie trwania naboru.
    • Zgłoszenia przyjmujemy od godz. 08:00 dnia 20.05.2021 – do godz. 23:59 dnia 02.06.2021 r.
    • Tytuł wiadomości e-mail ze zgłoszeniem Przedsiębiorstwa: „4_NABÓR _Nazwa przedsiębiorstwa

Operator zastrzega sobie prawo zamknięcia rundy naboru po przekroczeniu 120% przewidzianej liczby miejsc w naborze.PRZESŁANIE W WERSJI PAPIEROWEJ ORYGINAŁU ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH KOMPLET DOKUMETÓW ZGŁOSZENIOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Przedsiębiorcy otrzymują 100% dofinansowania, które stanowi pomoc de minimis.