Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na IV edycję Kongresu Branży Wod-Kan ENVICON Water, który odbędzie się 17-18 czerwca 2019 r. w Warszawie. Partnerem Kongresu został Legalis Administracja.
eviction event

Dialog pomiędzy partnerami – taka właśnie jest idea zbliżającego się czołowego wydarzenia w branży wod-kan.

Kongres jest miejscem dialogu między partnerami ze świata nauki, biznesu i polityki, których wspólnym celem jest rozwój branży i sprostanie zaostrzającym się wymogom prawnym, mającym przynieść poprawę stanu środowiska.

Kongres ENVICON Water to 5 sesji tematycznych poruszających najważniejsze tematy branży wod-kan: Polska Polityka Wodna, projekt dyrektywy w sprawie jakości wody do picia, gospodarka wodna, zmiany klimatu i wpływ człowieka, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dodatkowo w przestrzeni wystawców i partnerów odbędzie się strefa edukacji ekologicznej i działań CSR.

Pierwszy dzień kongresu zostanie uwieńczony Galą Kongresu ENVICON Water podczas, której zostaną wręczone wyróżnienia w konkursie Inwestycja Roku oraz Summa cum Laude. Galę zakończy występ zespołu „Szafa Gra”.

Kongres ENVICON Water został objęty m.in. patronatem honorowym: Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wszelkie informacje na temat Konferencji, w tym pełen program oraz rejestracja, dostępne są na stronie internetowej www.enviconwater.pl

FB: https://www.facebook.com/enviconwater/