Od lipca w ofercie Wydawnictwa C.H.Beck znajduje się pierwszy program do zarządzania kancelarią prawną zintegrowany z portalami informacyjnymi sądów powszechnych.

 

sytem iuscase


Iuscase
to nowoczesny program do organizacji pracy zespołu prawnego. Jego celem jest podnoszenie efektywności oraz zwiększanie poziomu bezpieczeństwa kancelarii. Jest dostępny na każdym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę internetową, niezależnie od wielkości ekranu i systemu operacyjnego.

Rozwiązania jakie są dostępne w Iuscase mogą zostać wdrożone kompleksowo lub stopniowo. Dopasowanie do potrzeb konkretnej organizacji umożliwia elastyczna architektura systemu oraz okres testowy poprzedzony dedykowanym szkoleniem dla całego zespołu kancelarii.

Więcej informacji o Ius case dostępne na iuscase.pl

 

logo iuscase