Program będzie teraz działał na nowych zasadach. Przede wszystkim, we wszystkich województwach, wzrasta poziom wsparcia w ramach pomocy de minimis. Najbardziej zmianę odczują firmy z województwa mazowieckiego – tutaj wsparcie będzie podniesione do 80% (dla porównania poprzednio wsparcie w ramach pomocy de minimis wynosiło 35%). Dla pozostałych województw będzie to odtąd 85%. Po stronie przedsiębiorcy pozostanie wybór: czy skorzystać z pomocy de minimis czy z regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę, że od 1.4.2020 r. w ramach konkursu na transfer technologii minimalna kwota dofinansowania wynosi 150 000 zł (przedstawiciele Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A. przewidują, że może to ograniczyć liczbę składanych wniosków), a przedsiębiorcy nadal mogą skorzystać z refinansowania zakupu wartość niematerialnych i prawnych do kwoty 200 000 euro.

Dobrą wiadomością jest to, co zawsze cieszy przedsiębiorców, czyli znaczące uproszczenie formalności dotyczących dokumentów składanych w ramach konkursu. Załącznik do części finansowej wniosku będzie bardziej przejrzysty – jego uzupełnienie ma być intuicyjne.

W poprzednim konkursie do ARP wpłynęło blisko 150 projektów, z takich branż jak big data, ecommerce, telemedycyna, czy inteligentne i energooszczędne budownictwo. Chcemy zapewnić ciągłość w naborze wniosków w projekcie SOI.

Konkurs będzie podzielony na rundy miesięczne i będzie trwał do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji.