Nastąpiło spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych do 2,8% (z 3% w sierpniu), a także spadek cen odzieży i obuwia o 2%.

Istotny dla gospodarstw domowych jest, utrzymujący się, wzrost cen w zakresie użytkowania mieszkania o 7,3%, wynikający ze wzrostu cen w zakresie wywozu śmieci. Znacząco wzrosły także ceny w edukacji (o 5,8%) oraz w łączności (o 5,5%), co wynika przede wszystkim ze zwiększonego zapotrzebowania na nie w dobie pandemii (zdalna praca czy edukacja). Ceny nośników energii wzrosły o 4,6% (rok do roku) głównie za sprawą rosnących cen energii elektrycznej o 11,7%.

Odnotowano spowolnienie spadku cen paliw do prywatnych środków transportu (-9,2% wobec -12,3% w sierpniu), co przełożyło się na wyhamowanie spadku cen transportu (-4,9% wobec -7,1% w sierpniu).

W ocenie MRPiT w październiku można spodziewać się zbliżonego tempa inflacji, co będzie wynikiem wzrostu cen w usługach, w tym w edukacji. Oczekujemy zbliżonego wzrostu cen żywności i dalszego hamowania spadku cen paliw.

Źródło:

gov.pl