Inflacja we wrześniu 2020 r. Komentarz do danych GUS

Nastąpiło spowolnienie wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych do 2,8% (z 3% w sierpniu), a także spadek cen odzieży i obuwia o 2%.

Istotny dla gospodarstw domowych jest, utrzymujący się, wzrost cen w zakresie użytkowania mieszkania o 7,3%, wynikający ze wzrostu cen w zakresie wywozu śmieci. Znacząco wzrosły także ceny w edukacji (o 5,8%) oraz w łączności (o 5,5%), co wynika przede wszystkim ze zwiększonego zapotrzebowania na nie w dobie pandemii (zdalna praca czy edukacja). Ceny nośników energii wzrosły o 4,6% (rok do roku) głównie za sprawą rosnących cen energii elektrycznej o 11,7%.

Odnotowano spowolnienie spadku cen paliw do prywatnych środków transportu (-9,2% wobec -12,3% w sierpniu), co przełożyło się na wyhamowanie spadku cen transportu (-4,9% wobec -7,1% w sierpniu).

W ocenie MRPiT w październiku można spodziewać się zbliżonego tempa inflacji, co będzie wynikiem wzrostu cen w usługach, w tym w edukacji. Oczekujemy zbliżonego wzrostu cen żywności i dalszego hamowania spadku cen paliw.

Źródło:

gov.pl
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności