Konieczne jest wyeliminowanie wszystkich postanowień statutu regulujących tryb wyboru sołtysa oraz rady sołeckiej nawet tych, które nie dotyczyły kompetencji zebrania wiejskiego w tym zakresie, jeżeli nie mogłyby one samodzielnie i efektywnie funk…