O pieniądze będą mogli się ubiegać zarówno organizatorzy wycieczki (zwrot środków za odwołany wyjazd), jak też turyści. Pieniądze dostaną tylko organizatorzy turystyki wpisani do rejestru, a w tym celu muszą:

  • przyjąć płatność bezgotówkowo, 
  • złożyć przez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego, 
  • dostarczyć oświadczenie podróżnego o odstąpieniu od umowy z powodu pandemii i samemu oświadczyć, że nie wręczył vouchera, nie zwrócił wpłat oraz sam zwróci wypłatę na określonych zasadach, 
  • dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych. 

Podróżni też będą mogli liczyć na pieniądze po złożeniu wniosku, ale wcześniej kilku formalności będzie musiał dopełnić organizator imprezy.

Elementem tarczy będzie też Turystyczny Fundusz Pomocowy, który zapewni środki w przypadku odwołania konkretnych imprez w przyszłości (składka to maksymalnie 30 zł od każdego podróżnego). Na postojowe i zwolnienie ze składek mogą liczyć m.in. przewoźnicy autokarowi, agenci turystyczni czy piloci, którzy wcześniej nie mogli skorzystać ze wsparcia. Trzeba też będzie, co do zasady, wykazać spadek obrotów o minimum 75 proc.

Odpowiednia nowelizacja ustawy o zwalczaniu skutków epidemii COVID-19, z poprawkami Senatu, wraca teraz do Sejmu – przepisy mają zacząć obowiązywać od jesieni.