Sztuczna Inteligencja coraz częściej używana jest przez organizacje w celu podejmowania różnorodnych decyzji wobec podmiotów danych, lub wspierania procesu decyzyjnego. Z uwagi na powyższe brytyjski organ nadzoru ds. ochrony danych osobowych (ICO) przy współpracy Instytutu Alana Turinga w Londynie, przygotował trzyczęściowy poradnik. Każda z nich jest dedykowana dla innej grupy odbiorców, w zależności od poziomu wiedzy oraz organizacji.

Część pierwsza skierowana jest do osób pełniących funkcje inspektorów ochrony danych (IOD) oraz członków działów compliance. Opisane są w niej podstawy wyjaśniania Sztucznej Inteligencji. Omawiana część obejmuje definicje związane
z technologią oraz kluczowe założenia. Będzie to przydatne dla wszystkich członków personelu mających udział w implementacji systemu.

Kolejna część dedykowana jest do zespołów technicznych, jednak wiele przydatnych informacji znajdą w niej także zespoły compliance oraz osoby piastujące funkcję IOD. Część druga koncentruje się na przybliżeniu praktycznych aspektów funkcjonowania Sztucznej Inteligencji. Umożliwi to pracownikom udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień osobom poddanym decyzjom opartym na SI.

Trzecia część poradnika jest skierowana głównie do osób piastujących funkcje kierownicze w organizacji. Dotyczy ona określenia ról, a także wprowadzenia dokumentacji, procedur i zasad, które zapewnią, że dana firma jest przygotowana na udzielanie stosownych wyjaśnień wszystkim osobom fizycznym w zakresie funkcjonowania Sztucznej Inteligencji.

Jak zaznacza ICO, poradnik nie stanowi kodeksu postępowania, o którym mowa
w brytyjskiej ustawie o ochronie danych osobowych z 2018 r. Niemniej jednak Sztuczna Inteligencja jest to technologia, która powinna zostać szerzej omówiona. Wyjaśnieniu poddane muszą zostać również kwestie ochrony danych osobowych
w związku z podejmowaniem decyzji opartych na SI.

Źródło:

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/key-data-protection-themes/explaining-decisions-made-with-artificial-intelligence/introduction/