O tym czy roszczenia, jakie opisano w art. 118 KC, mają związek z działalnością gospodarczą – a tym samym podlegają trzyletniemu terminowi przedawnienia, należy decydować z perspektywy wierzyciela, a nie dłużnika. Teza redakcyjna Legalis