Program Horyzont 2020 to największy w dziejach Unii Europejskiej projekt wspierający badania naukowe i innowacje. Do podziału jest nawet 80 mld euro. Najwięcej pieniędzy zostało skierowanych na projekty współpracy (tzw. Collaborative Projects) – tutaj budżet w perspektywie 2014-2020 wynosi 50 mld euro. Granty pozwalają na tworzenie konsorcjów pomiędzy przedsiębiorstwami, szkołami, centrami badań. Warunkiem wzięcia udiału w projekcie jest stworzenie konsorcjum projektowego, składającego się z minimum trzech podmiotów z różnych państw UE lub stowarzyszonych w Programie Horyzont 2020.

Program jest oparty na trzech filarach:

 • Doskonała baza naukowa (Excellent Science), 
 • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial Leadership), 
 • Wyzwania społeczne (Societal Challenges).

Projekty badawcze mają pomóc w wypracowaniu nowej wiedzy lub zbadaniu wykonalności nowej technologii, produktów, procesów bądź usług. Przy projektach innowacyjnych pracuje się nad przygotowaniem nowych technologii do ich wdrożenia na rynek. W zależności od tego, czy podmioty występują o granty w programach badawczych czy innowacyjnych, Komisja Europejska pokrywa między 70 a 100 proc. kosztów.
O pieniądze mogą się starać małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) – dla nich przeznaczono cztery grantowe działania, z których w jednym nabór już się zakończył:

 • projekty współpracy, 
 • EIC Accelerator Pilot,
 • EIC Pathfinder Pilot,
 • Działania Marii Skłodowskiej-Curie (tutaj nabór został zakończony).

Złożenie projektu też kosztuje, dlatego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości może je dofinansować w ramach projektu „Granty na Eurogranty”.

Pieniądze można dostać na:

 • sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt, 
 • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE,
 • organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu,
 • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Obszarami, gdzie szczególnie powinny aplikować MŚP są: kluczowe technologie prorozwojowe (nanotechnologie, zaawansowane materiały, biotechnologie, mikro- i nanoelektronika, fotonika oraz zaawansowane technologie wytwarzania).