Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące sprzedaży detalicznej we wrześniu. W porównaniu do września 2019 roku widać spory wzrost (2,5 proc.), ale jednocześnie jest gorzej niż przed miesiącem – spadek w odniesieniu do sierpnia 2020 roku jest na poziomie 2,2 proc. Cały rok 2020 jest trudny z powodu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19. Mimo dobrych informacji z ostatnich miesięcy (lipiec – wrzesień) wiosenny lockdown i ograniczenia produkcji spowodowały, że w pierwszych trzech kwartałach sprzedaż detaliczna spadła o 3,1 proc. licząc rok do roku. Komentując dane za trzy kwartały Ministerstwo Rozwoju Przemysłu i Technologii stwierdziło, że jest to wynik „relatywnie dobry”.

Które branże zanotowały we wrześniu najlepsze wyniki? We wrześniu 2020 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu do 2019 r. miały podmioty sprzedające meble, rtv, agd (o 8,6 proc. wobec wzrostu o 11,3 proc. w 2019 roku). Co ciekawe, wzrosła też sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części do nich (o 4,9 proc.); a branża „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” zanotowała wzrost na poziomie 3,0 proc. Zmniejszyła się równocześnie sprzedaż paliw – o 4,6 proc. oraz odzieży i obuwia (spadek o 1,7 proc.).

Konsumenci coraz chętniej kupują w internecie. We wrześniu ten kanał sprzedaży zanotował wzrost o 9,5 proc. w porównaniu z sierpniem. Teraz udział tego rodzaju sprzedaży zwiększył się z 6,1 w sierpniu do 6,8 proc.

Komentując dane opublikowane przez GUS MRPiT zaznaczyło, że w październiku spodziewa się wzrostu sprzedaży detalicznej o około 2 proc. Najlepszych wyników można się spodziewać w sprzedaży mebli, farmaceutyków oraz żywności. Jednocześnie resort przewiduje, że znów gorzej będzie się sprzedawało paliwo.