Gmina stanowi podstawową jednostkę samorządu terytorialnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (art. 164 ust. 1 Konstytucji RPKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (t.j. Dz.U. 2009 Nr 114, poz. 946).). Zadania przez nią wykonywane dl